Informatie

Het Droomkasteel is sinds 10 jaar een kleinschalige flexibele gastouderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De kinderen krijgen individuele aandacht, zodat ze zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier kunnen ontwikkelen. Uw kind wordt altijd door dezelfde gastouder opgevangen.

Vooral in het eerste levensjaar van het kind is het van belang dat er een goede hechting plaats vindt, wanneer een kind slechts door één persoon wordt verzorgd bevordert dit de hechting.

Het zijn heterogene groepen van maximaal 6 kinderen, dit is goed voor de sociale ontwikkeling van uw kind, zo leert het omgaan met kinderen van dezelfde of een andere leeftijd.

De opvang wordt verzorgd door Astrid Hendriks in bezit van diploma’s: Kleuterleidster Akte A
Kleuterleidster Hoofdakte B
Leerkracht Basisonderwijs
EHBO Kinderen

Tevens in bezit van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag VOG.
Ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen ( LRKP)

Openingstijden: ma t/m vrij 07.00 uur tot 18.30 uur

Het Droomkasteel werkt samen met Gastouderbureau Gastouderland Apeldoorn, Gastouderland komt twee maal per jaar op huisbezoek, één keer om de complete opvang te evalueren en één keer wordt de Risicolijst doorgenomen. De GGD is kortgeleden voor controle langs geweest en heeft weer goedkeuring gegeven.