VVE Programma AAP

Om de ontwikkeling van jouw kind te stimuleren, werk ik met een educatief programma genaamd VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) programma Aap.

Het VVE programma Aap is ontwikkelt door Gastouderbureau Gastouderland.
Het programma richt zich op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar binnen de gastouderopvang. In het programma wordt aandacht besteed aan doelen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, de sociaal- emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuigelijke ontwikkeling.
Vooral de eigen inbreng van kinderen is erg belangrijk. Het programma Aap heeft een holistische benadering als uitgangspunt, dwz. het programma richt zich op alle ontwikkelingsgebieden.
Aap bestaat uit thema’s die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. Elke twee maanden wordt er een nieuw thema behandelt.
De thema’s beginnen met een vertelplaat, die de taalontwikkeling stimuleert en de woordenschat vergroot.
Verder zijn er verschillende activiteiten zoals een buitenactiviteit, knutselen, een kringactiviteit enz. De activiteiten zijn aangepast aan de leeftijd en het niveau van het kind.